Subsidies

Heeft u advies nodig bij het vaststellen van de aanwezigheid van asbest ? ShaMi Advies is een onafhankelijk ervaren asbestinventarisatiebedrijf dat zich tevens bezighoudt met het geven van deskundige informatie en advies op het gebied van asbest.

Er zijn momenteel geen subsidiemogelijkheden voor particulieren voor het verwijderen van asbest. Boeren en bedrijven kunnen wel asbest laten verwijderen en profiteren van btw-aftrek en een reductie op hun resultatenrekening, maar dit is geen subsidie.

De overheid heeft besloten om geen subsidie meer te verstrekken voor het verwijderen van asbestdaken, na het opschorten van de verplichting om deze te saneren voor 2024. 

Om particuliere dakeigenaren te ondersteunen bij het verwijderen van asbestdaken, is er in 2021 een fonds opgericht. Hieruit kunnen leningen worden verstrekt voor de sanering van asbestdaken. Dit fonds geeft minder bedrijvige particuliere dakeigenaren de mogelijkheid om een lening af te sluiten voor hun asbestdaksanering

Belangrijk

Start vervolgaanpak asbestdaken

Nieuwsbericht | 02-03-2020 | 13:30

Minister Stientje van Veldhoven ondertekent samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Samenwerkingsverklaring voor de aanpak van asbestdaken. Deze partijen werken samen aan een verdergaande stap voor een Nederland zonder asbestdaken, omdat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Het verwijderen van asbest uit de omgeving is nog steeds relevant, zelfs zonder wettelijk verbod.

Minister Stientje van Veldhoven: “We kunnen het gezondheidsrisico van asbest niet negeren. Daarom is het belangrijk om samen te werken om onze omgeving asbestvrij te maken. Ik ben verheugd dat we vandaag, samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een volgende stap zetten door de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken te ondertekenen. Het verwijderen van asbestdaken blijft relevant, ondanks het ontbreken van een wettelijk verbod. Oudere daken verweren en het is onze verantwoordelijkheid om mensen te helpen dit op een veilige manier te doen.”

Fonds

De overheid heeft vandaag bekend gemaakt dat zij 12 miljoen euro zal bijdragen aan het op te richten fonds voor het verwijderen van asbestdaken. Dit fonds is bedoeld om particuliere dakeigenaren te helpen bij het verwijderen van hun asbestdaken. Vaak is het verwijderen van een asbestdak een belemmering voor particulieren omdat ze geen lening kunnen krijgen bij een bank vanwege onvoldoende draagkracht. Met het fonds kunnen leningen verstrekt worden waarvoor de overheid garant staat, waardoor bijna elke dakeigenaar die zijn asbestdak wil verwijderen, in staat wordt gesteld om een lening af te sluiten. Provincies en gemeenten zullen het fonds in de toekomst verder vullen. Er wordt momenteel onderzocht of er een apart fonds voor bedrijven, veelal boeren, die eigenaar zijn van een asbestdak opgericht kan worden zonder tegen de regels van staatssteun te gaan.

 

ShaMi Advies komt graag met u in contact.
Heeft u interesse in onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op!