Geïnformeerd blijven over onze activiteiten? Download dan onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief is een bulletin met nieuws en wetenswaardigheden die we met enige regelmaat gaan versturen naar opdrachtgevers en medewerkers. De bedoeling is geen wervende teksten te bezigen, maar onderwerpen aan te snijden die voor het uitvoeren van de werkzaamheden in het werkveld asbest van belang zijn. Uiteraard zal er ook ruimte en aandacht zijn voor de activiteiten die ShaMi Advies bv en haar zuster ShaMi Inspectie bv bezigen en die voor jullie als opdrachtgever van nut en belang kunnen zijn.

ShaMi Advies komt graag met u in contact.
Heeft u interesse in onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op!