De risico's van asbest

Heeft u advies nodig bij het vaststellen van de aanwezigheid van asbest ? ShaMi Advies is een onafhankelijk ervaren asbestinventarisatiebedrijf dat zich tevens bezighoudt met het geven van deskundige informatie en advies op het gebied van asbest.

Asbest was eens een veelgebruikt materiaal vanwege zijn uitzonderlijke eigenschappen, maar helaas is er een groot gezondheidsrisico verbonden aan blootstelling aan asbestvezels. Asbestvezels kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder longkanker, asbestose en maagkanker.

Longkanker
Asbestose
Mesothelioom

Longkanker

Longkanker door asbest is een ernstige gezondheidsaandoening die kan worden veroorzaakt door blootstelling aan asbestvezels en andere factoren zoals roken. Asbestvezels kunnen worden ingeademd en in de longen blijven zitten, waar ze over een lange periode tijd schade kunnen veroorzaken aan de longcellen. Dit kan leiden tot het ontstaan van asbest-gerelateerde longkanker, wat een ernstige en (soms) dodelijke ziekte is.

Het is belangrijk om te weten dat de ontwikkeling van longkanker door asbest een lange incubatietijd heeft. Dit betekent dat de ziekte zich jaren of zelfs decennia na blootstelling aan asbest kan ontwikkelen. Daarom is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen om blootstelling aan asbest te beperken en regelmatig medische controles uit te voeren als u in het verleden aan asbest bent blootgesteld.

Als u denkt dat u aan asbest bent blootgesteld en ziekteverschijnselen ontwikkelt, is het belangrijk om zo snel mogelijk medische hulp te zoeken. 

Asbestose

Asbestose is een aandoening waarbij de longen beschadigd raken door blootstelling aan asbestvezels. Het is een chronische en progressieve ziekte die zich over een lange tijd ontwikkelt en waarbij het vermogen van de longen om zuurstof op te nemen afneemt.

De symptomen van asbestose omvatten kortademigheid, hoesten, pijn op de borst en vermoeidheid. In sommige gevallen kunnen deze symptomen jaren of zelfs decennia na blootstelling aan asbest ontstaan.

Er is geen specifieke behandeling voor asbestose. De behandeling is gericht op het verbeteren van de symptomen en het verminderen van de verdere schade aan de longen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

Medicijnen: Sommige medicijnen, zoals bronchodilatatoren en ontstekingsremmers, kunnen helpen bij het verminderen van symptomen zoals kortademigheid en hoesten.

Fysiotherapie: Oefentherapie kan helpen bij het verbeteren van de longcapaciteit en bij het verminderen van symptomen als kortademigheid.

Zuurstoftherapie: In gevallen waarbij de longen niet voldoende zuurstof opnemen, kan zuurstoftherapie helpen bij het verbeteren van de ademhaling en bij het verminderen van vermoeidheid.

Chirurgie: In uitzonderlijke gevallen kan chirurgie nodig zijn om complicaties als longemfyseem te behandelen.

Het is belangrijk om te weten dat asbestose niet te genezen is en dat de schade aan de longen niet ongedaan gemaakt kan worden. Het is daarom van groot belang om blootstelling aan asbest te vermijden om het risico op deze ziekte te verlagen. Als u vermoedt dat u asbestose heeft, moet u zo snel mogelijk een arts raadplegen voor een juiste diagnose en behandeling

Mesothelioom

Mesothelioom is een zeldzame vorm van kanker die ontstaat door blootstelling aan asbest. Deze kanker treft meestal de buikholte of de borstholte en is daarom ook bekend als maagkanker of borstkanker door asbest.

De symptomen van mesothelioom omvatten onder andere pijn op de borst, buikpijn, gewichtsverlies, vermoeidheid en verhoogde afscheiding van vocht uit de buikholte of borstholte. Deze symptomen kunnen jaren of zelfs decennia na blootstelling aan asbest ontstaan.

De behandeling van mesothelioom is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van elke patiënt en kan bestaan uit een combinatie van chirurgie, stralingstherapie, chemotherapie en bestraling. Sommige patiënten kunnen baat hebben bij gerichte behandelingen, zoals immunotherapie of protonentherapie.

Het is belangrijk om te weten dat mesothelioom een zeer ernstige vorm van kanker is en dat de behandelingen vaak intensief zijn en bijwerkingen kunnen hebben. Het is daarom ook belangrijk om blootstelling aan asbest te vermijden om het risico op deze ziekte te verlagen. Als u vermoedt dat u mesothelioom heeft, moet u zo snel mogelijk een arts raadplegen voor een juiste diagnose en behandeling.

ShaMi Advies komt graag met u in contact.
Heeft u interesse in onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op!