Asbest inventarisatie

Heeft u advies nodig bij het vaststellen van de aanwezigheid van asbest ? ShaMi Advies is een onafhankelijk ervaren asbestinventarisatiebedrijf dat zich tevens bezighoudt met het geven van deskundige informatie en advies op het gebied van asbest.

Het proces van asbestinventarisatie

Bij een asbestinventarisatie zal een asbestverdachte toepassing in een gebouw of object (of een deel daarvan) in kaart wordt gebracht. Voordat de inventarisatie plaatsvindt, worden bouwtekeningen grondig bekeken en zullen indien mogelijk gebruikers / eigenaren worden geïnterviewd. Tijdens de inventarisatie op locatie zal onze gecertificeerde inventariseerder (DIA) het asbestverdachte materiaal bemonsteren. Deze monsters worden vervolgens geanalyseerd door een onafhankelijk laboratorium. De resultaten worden opgenomen in een uitgebreide rapportage, waarin de classificatie volgens de SMA-rt database een belangrijk onderdeel is. Met deze rapportage kunt u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen dat kan saneren geheel volgens wet-en regelgeving. 

Het rapport heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Direct waarneembaar asbest

Voorafgaand aan sloop of renovatie van een gebouw of object ( of een deel daarvan) van voor jan. 1994 is het wettelijk verplicht om een  asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Tijdens de inventarisatie worden alle visueel waarneembare asbestverdachte toepassingen bemonsterd. Als uit de uitslag blijkt dat de toepassingen asbesthoudend zijn krijgt u een beeld van het aanwezige asbest.

.

Niet direct waarneembare Asbest

Vaak wordt een inventarisatie uitgevoerd terwijl een gebouw nog bewoond of in gebruik is. Om de integriteit en functionaliteit van het gebouw of object niet aan te tasten, wordt er geen zwaar destructief onderzoek uitgevoerd.

Wanneer het asbestinventarisatierapport aangeeft dat er asbesthoudende materialen of toepassingen aanwezig kunnen zijn die alleen door middel van zwaar destructief onderzoek kunnen worden ontdekt (de zogenaamde beperkingen), moet er voorafgaand aan sloop of renovatie een destructief onderzoek  worden uitgevoerd.

 

ShaMi Advies komt graag met u in contact.
Heeft u interesse in onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op!