Advies arbeidsveiligheid

Heeft u advies nodig bij het vaststellen van de aanwezigheid van asbest ? ShaMi Advies is een onafhankelijk ervaren asbestinventarisatiebedrijf dat zich tevens bezighoudt met het geven van deskundige informatie en advies op het gebied van asbest.

Hogere veiligheidskunde

Bent u op zoek naar een hogere veiligheidskundige of risicoprofessional voor uw bedrijf of project ? Veiligheidskunde is een essentiële expertise in alle bedrijfstakken en omvat kennis en onderzoek naar methoden voor het vaststellen en analyseren van gevaren, alsmede de normstelling en beheersing van de bijbehorende risico’s.

De veiligheidskundige heeft als doel schade of letsel te voorkomen. Hij of zij beperkt zich niet alleen tot de taken die hem of haar zijn toegewezen, maar treedt ook adviserend en zo nodig handelend op bij het ontdekken van situaties waarbij mogelijk sprake is van gevaar.

Als onafhankelijke hogere veiligheidskundige (HVK) zorgt ShaMi advies ervoor dat er duidelijke verwachtingen zijn met betrekking tot hun rol en verantwoordelijkheden. Als de uitvoering van de functie de vakbekwaamheid van ShaMi overschrijdt, neemt het bedrijf passende maatregelen en wordt er zo nodig ondersteuning geboden door anderen. Bij het uitvoeren van werkzaamheden wordt rekening gehouden met bestaande wet- en regelgeving en wordt er tevens gebruikgemaakt van algemeen aanvaarde normen en werkwijzen. ShaMi advies aanvaardt alleen opdrachten waarbij hun positie als onafhankelijke deskundige voldoende is gewaarborgd.

ShaMi Advies komt graag met u in contact.
Heeft u interesse in onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op!